Melanotaenia boesemani boesenann’s rainbowfish

Size : (S) – 3,3-5cm Code: 405021
Size : (M) – 4-5cm Code: 405022
Size :  (L) – 5-6cm Code: 405023
Přejít nahoru